ป้าน
 
1) ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ประเภท Speed Event ( Auto ) มือทั่วไป
2) ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Speed Event ( Revolver )
 
จุ้ย
 
1) ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ปืนสั้นมินิรณยุทธ มือโปร
 
รายการจัดวันที่ 4 - 5 ก.พ. 2555 ที่เพชรบุรี